top of page

Ik wil graag een duurzaam verwarmings- en koelsysteem

Optimising your building performance
Building a new building or renovating an existing one? You want your building to be sustainable and comfortable in the most cost effective way.

This is actually quite hard. There are thousands of different designs possible for your building, with different combinations of geometries, materialisation, insulation levels, glazing types, shading, ventilation strategies, and climate installation. Key building performance criteria also regularly conflict with each other. For instance, increasing the share of glazing in the façade improves daylight performance, but also reduces energy efficiency.

How do you know which combination of design options leads to the best performing building? Let us help you!     
Climetric approach
Climetric applies parametric analysis to identify the most efficient and effective route to making existing and new buildings more sustainable, energy efficient, comfortable at lower costs. Here's how it works:
1
2
Wil je overstappen van een gasgestookte ketel naar een warmtepomp? Of ben je op zoek naar andere duurzame, innovatieve en kosteneffectieve manieren om je gebouw te verwarmen en te koelen? Climetric heeft uitgebreide ervaring in het bepalen welk verwarmings-/koelsysteem de beste prestaties biedt voor jouw gebouw. Ons advies is objectief en onafhankelijk van specifieke producten, merken en leveranciers.

Voorbeeldvragen die Climetric beantwoordt:

 
  • Welke klimaatinstallatie (bijv. type en capaciteit van de warmtepomp, buffering van warm water, verschillende systemen voor verwarming/koeling) biedt de beste prestaties voor het gebouw?
  • Wat zijn de kosten en voordelen van natuurlijke bronnen voor verwarming en koeling van ons gebouw, zoals aardwarmtebuizen, compostverwarming, PVT-panelen?
DALL·E 2024-04-26 12.48_edited.jpg
Type klimaatoplossingen waarover wij advies geven:
Climetric hanteert een allesomvattende aanpak om de juiste klimaatinstallatie voor jouw gebouw te bepalen, van het bepalen van de warmte-/koelbron tot het leveringssysteem en mogelijke buffering. We ontwerpen de installatie in detail met prestatiespecificaties op basis van uur-tot-uur thermische gegevens per ruimte in het gebouw.
1
Gas-fired boiler
Traditionele verwarmingsbronnen: Gas- en hybrideketel
2
test.jpg
Warmtepompen: Geothermische, lucht-water, lucht-lucht (inclusief warmtepomp zonder buitenventilator), water-water of gecombineerd met PVT-panelen
earhtube.png
Aardwarmtebuizen: Aardwarmtebuizen zijn buizen die in de grond zijn begraven met als doel warmte uit te wisselen tussen de lucht in de buizen en de aarde. Dit zorgt voor koele lucht tijdens de zomer en verwarmt koude lucht tijdens de winter met zeer beperkt energieverbruik.
3
Corner Fireplace
Biomassa: Pelletkachel, traditionele open haard of compostverwarming. Naast het verwarmen van het gebouw zijn deze warmtebronnen ideaal voor warmte-uitwisseling met water en het benutten van het hete water voor huishoudelijk warm water.
a small buffer water storage tank inside a home.jpg
Buffering van warm en koud water: Het bufferen van warm en koud water kan het vereiste vermogen van de warmtepomp voor je gebouw aanzienlijk verminderen. Het kan ook dienen als een bron voor huishoudelijk warm watergebruik.
PVT.JPG
Zonnepanelen en PVT-panelen: PV-panelen worden veel gebruikt voor duurzame elektriciteitsopwekking. PVT-panelen wekken zowel warmte als elektriciteit op, wat betekent dat ze ook kunnen dienen als een bron voor huishoudelijk warm water.
Climetric neemt jouw belangen ter harte.
Wij bieden:

Gedetailleerde systeemengineering met duidelijke prestatiespecificaties. Het systeemontwerp, de vereisten en technische specificaties zijn volledig duidelijk en afgestemd met jouw installateur (inclusief verwarmings- en koellasten per kamer in het gebouw, resulterende systeemgroottes, resulterende comfortprestaties per kamer in het gebouw).

Objectief en onafhankelijk advies dat jouw belangen voorop stelt. Climetric werkt volledig onafhankelijk van systeemfabrikanten en installateurs, dus ons advies zal jouw belangen voorop stellen. Ons advies biedt de technische specificaties voor de klimaatinstallatie. Je bent vrij om vervolgens elk systeem te kiezen dat aan die specificaties voldoet. Als je onze hulp wilt bij het selectieproces, helpen we je daar graag bij.

Indien nodig, begeleiding bij de installatie van de klimaatinstallatie, om ervoor te zorgen dat het systeem wordt opgezet volgens specificaties en zal presteren zoals gesimuleerd.
Voorbeeldprojecten
Geothermische verwarming voor een monumentaal gebouw in Wassenaar

Het doel van de huiseigenaar was om tegen 2024 over te schakelen van gas naar volledig elektrische verwarming. Climetric werd gevraagd om het optimale verwarmings- en koelsysteem te bepalen. Op basis van een thermisch model dat uur per uur verwarmings- en koellasten per kamer in het gebouw verschafte, bepaalde Climetric het vereiste verwarmings- en koelsysteem.

Belangrijkste resultaten:
  • De huiseigenaar in staat gesteld om over te schakelen van gas naar geothermische verwarming en maandelijkse nutsvoorzieningskosten te verminderen met >€1000
  • Vergelijking van scenario's maakte een kostenbesparing van ~€10.000 mogelijk door het verhogen van isolatieniveaus en het selecteren van een warmtepomp met lagere capaciteit.
Aardwarmtebuizen voor een glazen automuseum
Een wijngaard in Stellenbosch, Zuid-Afrika was bezig met de bouw van een glazen automuseum om bezoekers aan te trekken. De wijngaard wilde het automuseum op een duurzame manier verwarmen en koelen. Climetric ondersteunde door de technische berekeningen te leveren voor een aardwarmtebuissysteem en hielp bij de installatie van het systeem.
Belangrijkste resultaten:
  • Mogelijk gemaakt duurzame verwarming en koeling van het automuseum met zeer beperkt energieverbruik
  • Zorgde voor een het hele jaar door comfortabele ervaring voor bezoekers

Wat onze klanten zeggen

Adele Lambrechts, Woningrenovatie

Climetric begreep snel de gemeentelijke processen en de vereiste papierwerk, en navigeerde efficiënt door het beoordelingsproces. Hun proactieve aanpak zorgde voor snelle communicatie van de benodigde vereisten naar het planningsbureau.

bottom of page